Knowledge - Experience - Skills

Nils innehar CPL(H), (IR(H), FI(H) samt FE(H) + TRE(H) och finns tillgänglig för operativ flygning på frilansbasis, samt utför PC och OPC kontroller, självklart kan vi även hjälpa till med skillandsutbildning PFT, line checks etc.

Adventure Media utför uppdrag över hela Sverige, i mån av tid och planeringsmöjligheter.

Sedan våren 2018 arbetar Nils på Grönland, numer som heltidsanställd och finns därför tillgänglig för frilansuppdrag i norden under perioder. Med över 4500+ flygtimmar och erfarenhet av allt från de högsta bergen i Sverige, de djupaste fjordarna i Norge till fartygsoperationer på isbrytare och allt alla de utmaningar Grönland har att erbjuda så står Nils på en stadig grund som pilot.
Som kontrollant och instruktör vid inskolning av nya piloter, uppdragsträning, skillnads utbildning o.s.v. anstränger Nils sig för att etablera en bättre säkerhetskultur och flygning med större marginaler samtidigt som ett högt operativt fokus bibehålls

Kontakta oss för att diskutera just era behov av frilanspilot, instruktör eller kontrollant.

As all websites we are using cookies, but we do what we can to protect your privacy